Article de notícies

Federa't FCD

Article de notícies

Federa't

06/03/17

Mai federar-se havia costat tant poc!

Informació per a formalitzar l'alta/renovació de la Llicència d'Esportistes i Clubs a la Federació Catalana de Dards :

ESPORTISTES

TERMINIS D'ALTA / RENOVACIÓ: Fitxa Federada: Mitjançant un Club Federat: fins el dia laborable anterior a la primera jornada de la segona volta segons marca el calendari de la Lliga Catalana Divisió d'Honor de la temporada en curs. El Club ha de comptar amb els drets i inscripció de la temporada en curs en vigor.

Fitxa Independent: es pot realitzar l'alta federativa en qualsevol moment de la temporada. Tenint en compte sempre que haurà de ser un dia laboral abans de la competició a la que es desitgi participar, per tal de poder-ne comprovar el corresponent ingrès al compte bancari.. 

TAXES TEMPORADA 2016-17 (actualitzades el 23-10-2016): Les taxes per a esportistes federats son aprovades per Assemblea General per a la temprada en curs.

Preu Fitxa Federada: Dona 15,00 Euros  Home 25,00 Euros  Junior 0,00 Euros  (menors de 18 anys)

Preu Fitxa Independent: Dona i Home: 35,00 Euros  Junior 0,00 Euros  (menors de 18 anys)

DOCUMENTACIÓ: ALTA -Foto actualitzada de carnet. -Fotocopia del DNI o passaport en vigor. -Fotocopia de la Tarja del CatSalut.

RENOVACIÓ -Foto actualitzada de carnet.  -Fotocopia del DNI o passaport, en cas que s'hagi actualitzat.

FORMALITZAR LA FITXA:

Enviar la documentació a administracio@dardscatalunya.cat

Domicili bancari: Banco Santander - IBAN: ES10 0049 3079 8628 1428 5006

 

CLUBS

TERMINIS D'ALTA / RENOVACIÓ: Taxa Club: El Club que participa a la Lliga Catalana ha de comptar amb els drets de la temporada en curs en vigor (pagats) abans de l'inici de la competició regular.

Import taxa Alta/Renovació de Club: 40,00 Euros

DOCUMENTACIÓ: ALTA -Copia segellada pel Registre d'Entitats Esportives de la primera pàgina dels Estatuts del Club -Còpia acta fundacional. -Còpia del NIF.

RENOVACIÓ

-En cas que hi hagi alguna modificació o canvi a la Junta Directiva del
Club, s'haurà d'informar a la Federació amb la còpia de l'acta
corresponent..

Més informació; http://www.dardscatalunya.cat/...

Comentaris...

Els nostres patrocinadors